Recruitment Specialist for qualified professionalsFinance | Audit | GRC

Business Unit Controller

Business Unit Controller
Location Den Haag
Experience 2nd/3rd step in career
Salary €80-95K+
Branche Pensioen, vermogensbeheer

De Business Unit Controller is zowel strategisch en tactisch gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en het MT op het gebied van organisatorische sturing, beheersing en/of performance verbetering. Hij/zij zal een adviserende bijdrage gaan leveren aan de meest zichtbare projecten, bijvoorbeeld benchmarking, acquisities en/of verbreding van het dienstenportfolio.

De rol in detail

Als Business Controller ben je verantwoordelijk voor inzicht in de financiële en niet-financiële performance van een van onze primaire bedrijfsonderdelen. Minder abstract: je identificeert de knoppen die de performance van ‘jouw’ bedrijfsonderdeel beïnvloeden en voorziet die insights van overtuigende, data-driven adviezen over de beste draairichting.  Hoewel je dat niet solo doet – je werkt binnen een team en schakelt intensief met disciplines als Strategie, Risk Management en HR – zijn de scope en impact groot. Bovendien is de rol nieuw, zodat je wordt gechallenged om de functie op de kaart te zetten en de grenzen te verkennen. Je toont eigenaarschap op financiële onderwerpen. Daarbij kies je er niet voor om adviezen ‘sec’ over de schutting te werpen, want je pakt thema’s zelf op. Een belangrijk aspect is dat je uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken bekijkt en een coördinerende rol vervult over meerdere disciplines heen, inclusief het managen van sterk uiteenlopende, maar vrijwel altijd op Senior niveau opererende stakeholders.

Primaire verantwoordelijkheden

 • Onderdeel business MT waarbij je primaire verantwoordelijkheid ligt op het gebied van performance- en financiële onderwerpen
 • Ontwikkelen en operationaliseren van het beleid op dat gebied
 • Waarbij je in- en externe ontwikkelingen monitort en meeweegt
 • Verzorgen van rapportages en presentaties t.a.v. besturing, performance en finance
 • Regisseren van de P&C cyclus, inclusief challengen performance reviews
 • Leiden en coördineren van projecten
 • Waarbij je werkt vanuit het team Planning & Control in een team professionele controllers en business controllers

Onze Business Controller

Is de logische sparringpartner van RvB, MT’s en Senior Managers. Iemand die met een grote mate van vanzelfsprekendheid adviseert en beschikt over een stevige, strategische visie op integrale besturing en performance-management. Een vooruitziende blik en het vermogen om de effecten van in- en externe ontwikkelingen vroegtijdig te duiden, zijn onmisbaar. Dat geldt ook voor stakeholdermanagement skills, passie voor de operationele doorvertaling van inzichten en een gezonde dosis organisatiesensitiviteit.

Essentieel zijn verder

 • Een WO achtergrond, bij voorkeur aangevuld met een postdoctorale RC en/of RA opleiding
 • 10+ jaar relevante werkervaring, opgedaan binnen vergelijkbare organisaties
 • Actuele kennis van de domeinen die tot de scope van de rol behoren
 • Marktkennis, overtuigingskracht, eigenaarschap, proactieve persoonlijkheid
 • Daadkrachtig en resultaatgericht; signaleren is voor jou slechts het startschot

Impact en positionering

Als Business Controller lever je een strategische bijdrage aan de performance van de organisatie. Je adviseert op MT niveau, maar intensiveert de banden met alle stakeholders, zoals senior managers, de RvB en Risk & Compliance. Het team rapporteert aan de manager Planning & Control die op zijn beurt aan de CFRO rapporteert. De setting is open, resultaat- en samenwerkingsgericht. Het team gaat én staat voor een resultaat. Zoom verder uit en je ontdekt de plek van MN in de wereld: een maatschappelijk betrokken vernieuwer in de pensioen- en verzekeringssector die een vermogen van circa € 125 miljard euro beheert.

Please be aware that this vacancy has recently been filled. For similar positions, please contact Tewes Financial Recruitment +31(0)20 6794119. We are happy to help you.