Recruitment Specialist for qualified professionalsFinance | Audit | GRC

Privacy Verklaring

Privacy statement Tewes Financial Recruitment

Inleiding

Tewes Financial Recruitment beschermt de privacy van zijn bezoekers. Alle privacygevoelige informatie die u aan Tewes Financial Recruitment verstrekt, valt onder dit privacy statement. Tewes Financial Recruitment spant zich in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder beschreven. Tewes Financial Recruitment confirmeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is Tewes Financial Recruitment?

Tewes Financial Recruitment is een besloten vennootschap. De Functionaris Gegevensbescherming is Mark Tewes. Hij is tevens contactpersoon voor alle privacy-gerelateerde vragen. Je kan hem bereiken op mark@tewes.nl of 06-26364615.

 

Doeleinden van verwerking van jouw gegevens

Op het moment dat jij je gegevens invult op de websites van Tewes Financial Recruitment, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt:

  • voor het leveren van onze diensten zoals werving & selectie (vaste functies) en bemiddeling (interim posities). Tewes Financial Recruitment verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om jouw sollicitatie te verwerken en jou te helpen binnen Tewes Financial Recruitment in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures.
  • om jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht of vacature;
  • om bij succesvolle bemiddeling te kunnen factureren richting de opdrachtgever;
  • voor het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
  • voor het meten van de belangstelling voor de diensten van Tewes Financial Recruitment en het bevorderen van gebruikersgemak van de website (zie kopje Gebruik Google Analytics)
  • om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten.

Jouw gegevens worden opgeslagen in ons recruitmentsysteem Carerix. Bij succesvolle bemiddeling worden jouw gegevens (alleen jouw naam) ook opgeslagen in onze administratie (in verband met de facturatie.

Jouw gegevens worden niet verwerkt buiten de EU uitgezonderd de informatie die is verkregen via cookies (zie kopje Gebruik Google Analytics).

Welke gegevens vragen we aan je?

Wij vragen bij inschrijving (open of op een sollicitatie) de volgende gegevens: naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam), telefoonnummer en CV. Deze gegevens hebben we nodig om te beoordelen of je op betreffende vacature past, of bij een open sollicitatie, te beoordelen of wij mogelijkheden zien in de toekomst voor toekomstige vacatures en opdrachten en om je over de uitkomsten van deze beoordeling te informeren. En omdat snelheid vaak geboden is, is alleen email niet genoeg. Bij een open sollicitatie zullen wij jouw gegevens anonimiseren indien wij geen mogelijkheden zien. Wij zullen je hier ook over informeren. Daarnaast vragen we of je interesse hebt in onze nieuwsbrief en vacature- cq opdrachtenalert.

Elke inschrijving wordt beoordeeld en in ons recruitmentsysteem door ons aangevuld met informatie over specifieke vaardigheden (branchekennis) en titulatuur. Dit doen wij om je zo goed mogelijk te kunnen bemiddelen. Deze informatie halen wij uit jouw CV. Wij slaan dus geen extra gegevens op, wij rubriceren deze alleen. Eenmaal ingeschreven, kun je zelf deze gegevens beheren via onze portal.

Verplichting verstrekken van je gegevens

Je bent niet verplicht om je gegevens te verstrekken maar dan is het ook niet mogelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening. Immers, de genoemde gegevens zijn minimaal nodig om je geschiktheid te beoordelen voor betreffende vacature of toekomstig potentieel en je daarover te informeren.

Ontvangers van jouw gegevens

Jouw gegevens worden nooit buiten Tewes Financial Recruitment verstrekt zonder dat hier met je contact over is geweest. Je gegevens worden, bij akkoord, alleen verstrekt aan de wervende klant of aan haar broker in het geval het tot een contract komt bij inhuur.

Bewaartermijn

Bij een sollicitatie op een vaste functie bewaren je gegevens in onze database in principe tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot één jaar na de beëindiging van je sollicitatieprocedure.

Bij een open sollicitatie bewaren we je gegevens in onze database een jaar. Voor het einde van dat jaar vragen we jouw toestemming om deze gegevens nog een jaar te bewaren.

In het geval je een zelfstandige professional bent (zzp-er) bewaren wij jouw gegevens na inschrijving (open inschrijving of op een opdracht) voor de periode van 5 jaar.

Jouw rechten

Via jouw eigen account op onze portal heb je inzage in de door jouw geregistreerde persoonsgegevens en de door ons aangevulde rubriceringen. Je kunt zelf op elk gewenst moment deze gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw CV of overige gegevens.

Als je jouw gegevens wilt verwijderen dan kun je contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming.

Verder heb je het recht om:

  • bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  • om de verleende toestemming in te trekken;
  • een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Al deze zaken kun je regelen via de Functionaris gegevensbescherming.

Beveiligingsniveau

Tewes Financial Recruitment wil jouw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Tewes Financial Recruitment implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo werkt Tewes Financial Recruitment alleen met gerenommeerde leveranciers zoals Carerix. Gebruikers van de diensten van Tewes Financial Recruitment worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Tewes Financial Recruitment aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tewes Financial Recruitment.

Instemming gebruik ingevoerde gegevens

Door gegevens met betrekking tot jezelf (zoals CV’s, NAW gegevens etc) in te voeren op de website van Tewes Financial Recruitment of door deze anderszins aan te leveren aan Tewes Financial Recruitment, sta je ervoor in dat je gerechtigd bent deze gegevens voor de eerder genoemde doeleinden ter beschikking te stellen aan Tewes Financial Recruitment en hiervoor toestemming geeft. Je geeft dit aan door de vink aan te zetten voor: “ik ga akkoord met het Privacy Statement”

Tewes Financial Recruitment behoudt zich het recht voor aangeleverde teksten in te korten, te verwijderen of de invoerder ervan nadere aanwijzingen voor aanpassingen daarvan te geven. Tewes Financial Recruitment zal de ontvangen gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan hierboven weergegeven.

Gebruik Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen privacy reglement

Tewes Financial Recruitment kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyreglement. Het meest actuele Privacyreglement is te allen tijde in te zien op de website van Tewes Financial Recruitment.

 

Kandidaten die zich aanmelden ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving per post of per e-mail.