Recruitment Specialist for qualified professionalsFinance | Audit | GRC

Corporate Business Controller

Locatie Amsterdam
Ervaring RC
Salaris €70-80,000
Branche Business Services

Doel van de functie:

Toezicht houden op en inzicht geven in de financiële situatie op de internationale deelgebieden conform de intern geldende richtlijnen teneinde de directie en het (lokale)management te ondersteunen bij het besturen en beheersen van de organisatie op internationaal gebied.
 

Taken & verantwoordelijkheden:

 1. Financiële administratie

Het verschaffen van inzicht in de financiële administratie en knelpunten van de lokale kantoren aan het (lokale) management en de directie door middel van het opstellen, interpreteren, analyseren en controleren van periodieke en ad-hoc (financiële en niet-financiële) rapportages volgens de intern gemaakte afspraken teneinde het management en de directie in staat te stellen tijdig bij te sturen.

 • Op frequente basis contacten onderhouden met de controllers en management op locatie en het controleren van de (sub) administraties op locatie.
 • Opstellen deelconsolidatie.
 • Rapportages vertalen naar praktische en betrouwbare stuurinformatie.
 • O.b.v. rapportages acties uitzetten en verbetervoorstellen aandragen.
 • Implementeren financiële beleid met het (lokale) management en controllers.


2. Risicomanagement

Het maken van analyses en het vertalen van businessontwikkelingen naar heldere rapportages per deelgebied/onderdeel teneinde het (lokale) management en de directie te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen en risico’s te beheersen.

 • Verzorgen van early-warnings en anticiperen op gesignaleerde mogelijke risico’s.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan (lokale) management.
 • Inzichtelijk maken en bewaken KPI’s (Key Performance indicators zoals: cash, debiteuren- en headcountontwikkeling).


3. Adviseren en informeren

Overbrengen en uitdragen van de strategie en het financiële beleid en het communiceren van veranderingen met als doel uniform te werken conform de processen en procedures die gelden binnen de organisatie.

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van (lokale) management en controllers.
 • Adviseren en ondersteunen van het (lokale) management bij het opstellen van budgetten en forecasts.
 • Bijhouden/volgen van externe ontwikkelingen/trends die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering/resultaten.


4. Processen en procedures
 

Ervoor zorgen dat processen en procedures op de lokale kantoren inzichtelijk zijn en overeenkomen met de algemene afspraken gemaakt door de directie teneinde de kwaliteit, effectiviteit en uniformiteit van de financiële processen en administraties te waarborgen danwel te optimaliseren.

 

 • Signaleren knelpunten en ondernemen en uitzetten van acties.
 • Begeleiden van veranderingsprocessen aan de hand van een door jou zelf opgesteld projectplan in overeenstemming met je leidinggevende en het lokale management.
 • Zorgdragen voor naleving van processen en procedures.
 • Verzorgen van communicatie en afstemming met betrokken personen en afdelingen.


5. Documentatie en archivering
 

Je zorgt voor het op gestructureerde en adequate wijze up-to-date houden van de rapportages, dossiers en eventueel gevoerde administraties conform de opgestelde richtlijnen en procedures zodat gegevens door het team CFC (Corporate Finance & Control) te hanteren c.q. te raadplegen is.
 

Let op deze vacature is recent vervuld. Voor soortgelijke posities kunt u contact opnemen met Tewes Financial Recruitment +31(0)20 6794119. Wij helpen je graag verder.